05-02-2011 Ontmoetingen.

De duinen van Voorne vormen een zeer gevarieerd natuurgebied met bos, vochtige duinvalleien, struwelen en droge zandhellingen. In tegenstelling tot de duingebieden in het noorden van Nederland waar de duinen enkele duizenden jaren oud zijn, hebben we op Voorne te maken met relatief jonge duinen. De oudste zijn ongeveer 800 jaar, maar ook nu nog worden op het strand nieuwe duinen gevormd. Dankzij deze lage leeftijd is het duinzand rijk aan kalk. De plantengroei heeft zich daar aan aangepast en biedt een enorme variatie aan soorten.

Voor meer informatie zie het Zuidhollands Landschap.

Tijdens onze wandeling vandaag kwamen we de wilde paarden tegen. Voor Owen is dit niet nieuw tijdens eerdere wandelingen samen met Jason stonden ze regelmatig neus aan neus. Nash heeft nog niet eerder kennis gemaakt met wilde paarden dus blijven we vandaag op een afstandje naar ze kijken.

Ook Schotse Hooglanders leven in het duin, ook hier blijven we op gepaste afstand maar dit is meer omdat ik liever op een afstand zie.

 

klikken op de foto laat onze hele wandeling zien.